Majster na stavbe

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Mzdové podmienky (brutto) 
1000EUR / mesiac
Miesto práce 
Slovensko, Košický kraj, okres Košice

Náplň (druh) práce

- riadenie pracovníkov na stavbe
- rozdeľovanie prác a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe
- vedenie dochádzky, evidencie pracovníkov
- zapisovanie prác do stavebného denníka
- komunikácia s vedúcim stavby
- komunikácia s objednávateľom/investorom, účasť na kontrolných dňoch
- orientácia a čítanie projektovej dokumentácie
- zabezpečenie nákupu materiálu na stavbu
- dodržiavanie pokynov vedúceho stavby
- dohľad nad BOZP pracovníkov a subdodávateľov
- dohľad nad používaním OOPP a pracovného oblečenia
- zodpovednosť za čistotu na stavenisku a na stavbe


Ponúkané výhody
- príspevok zamestnávateľa k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
- stravné lístky v hodnote 4 Eur
- 5 dní dovolenky navyše


Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie


Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore stavebníctvo
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výroba v stavebníctve


Dĺžka praxe
aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
Skupina B


Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov
manuálna zručnosť
technická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť


Cudzie jazyky:
slovenský - vysoká: C1 a C2


Počítače:
Internet - elementárna
Microsoft Excel - elementárna
Microsoft Word - elementárna


Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
iniciatívnosť
spoľahlivosť
technický talent

Zaslaním žiadosti o prijatie do zamestnania udeľujem súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.spksk.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Kontaktná osoba 

Mgr. Anna Bežilová
office manager
anna.bezilova@spksk.sk

Termín podania žiadosti 
09. 1 2022