Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Mzdové podmienky (brutto) 
650EUR / mesiac
Miesto práce 
Slovensko, Košický kraj, okres Košice

Náplň (druh) práce

Hľadáme ľudí ochotných pracovať ako pomocní pracovníci v sadovníctve, záhradníctve a pri upratovacích činnostiach. Mali by byť dochvíľni, spoľahliví, manuálne zruční, pretože budú vykonávať jednoduché pomocné práce pod dohľadom kvalifikovaných zamestnancov. Budú vykonávať práce v okrasnom a úžitkovom záhradníctve, upratovacie práce.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého

Ponúkané výhody

- príspevok zamestnávateľa k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
- stravné lístky v hodnote 4 Eur
- 5 dní dovolenky navyše
Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Základné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
manuálna zručnosť
fyzická zdatnosť
tímová práca
Cudzie jazyky:
slovenský - pokročilá: B1 a B2
Počítače:
Internet - elementárna
Microsoft Excel - elementárna
Microsoft Word - elementárna
Ďalšie požiadavky: Vzdelanie a pracovné skúsenosti v sadovníctve a záhradníctve, s upratovacími prácami výhodou.
Osobnostné predpoklady
iniciatívnosť
spoľahlivosť
pozornosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Zaslaním žiadosti o prijatie do zamestnania udeľujem súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.spksk.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Kontaktná osoba 

Mgr. Anna Bežilová
office manager
anna.bezilova@spksk.sk

Termín podania žiadosti 
28. 9 2021