Supervízor/ Vedúci skupiny

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Mzdové podmienky (brutto) 
1000EUR / mesiac
Miesto práce 
Slovensko, Košický kraj, okres Košice

Náplň (druh) práce


 • riadenie pracovníkov na zverenej zákazke, projekte
 • rozdeľovanie prác a pohybu osôb na zákazke
 • vedenie dochádzky, evidencie pracovníkov
 • zapisovanie prác do denníka
 • komunikácia s nadriadeným a vedením podniku
 • komunikácia s objednávateľom/investorom, účasť na kontrolných dňoch
 • zabezpečenie nákupu materiálu na zákazku
 • dodržiavanie pokynov nadriadeného
 • dohľad nad BOZP pracovníkov a subdodávateľov
 • dohľad nad používaním OOPP a pracovného oblečenia
 • zodpovednosť za čistotu na mieste výkonu práce
 • zodpovednosť za dosahovanie obchodných výsledkov, výsledkov jednotlivých zákaziek, zverených projektov a ich rentabilitu

Počet voľných pracovných miest:

2

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Ponúkané výhody

 • príspevok zamestnávateľa k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
 • stravné lístky v hodnote 4 Eur
 • 5 dní dovolenky navyše

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
Analyzovanie a riešenie problémov manuálna zručnosť technická gramotnosť organizovanie a plánovanie práce samostatnosť fyzická zdatnosť kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa motivovanie ľudí pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) vedenie ľudí
Cudzie jazyky:
slovenský - pokročilá: B1 a B2
Počítače:
Internet - pokročilá
Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Word - pokročilá
Ďalšie požiadavky:
Vzdelanie a pracovné skúsenosti v sadovníctve a záhradníctve výhodou.


Osobnostné predpoklady

analytické myslenie
iniciatívnosť
spoľahlivosť
technický talent

Zaslaním žiadosti o prijatie do zamestnania udeľujem súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.spksk.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Kontaktná osoba 

Mgr. Anna Bežilová
office manager
anna.bezilova@spksk.sk

Termín podania žiadosti 
23. 6 2021