Záhradnícky technik špecialista

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Mzdové podmienky (brutto) 
750EUR / mesiac
Miesto práce 
Slovensko, Košický kraj, okres Košice

Náplň (druh) práce

  • vykonávanie prác v okrasnom a úžitkovom záhradníctvec
  • úprava rodinných záhrad, parkov, pozemkov
  • starostlivosť o exteriérovú zeleň, dom, objekt a jeho okolie
  • drobné stavebné práce
  • komunikácia s nadriadeným a vedením podniku
  • dodržiavanie pokynov nadriadeného
  • zodpovednosť za čistotu na mieste výkonu práce

Počet voľných pracovných miest:

2

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Ponúkané výhody

  • príspevok zamestnávateľa k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
  • stravné lístky v hodnote 4 Eur
  • 5 dní dovolenky navyše

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
manuálna zručnosť
technická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
fyzická zdatnosť
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa motivovanie ľudí
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Cudzie jazyky:
slovenský - pokročilá: B1 a B2
Počítače:
Internet - elementárna
Microsoft Excel - elementárna
Microsoft Word - elementárna
Ďalšie požiadavky:
Vzdelanie a pracovné skúsenosti v sadovníctve a záhradníctve výhodou.

Osobnostné predpoklady

iniciatívnosť
spoľahlivosť
technický talent
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Zaslaním žiadosti o prijatie do zamestnania udeľujem súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.spksk.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Kontaktná osoba 

Mgr. Anna Bežilová
office manager
anna.bezilova@spksk.sk

Termín podania žiadosti 
23. 6 2021