Blog

Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa

Naše občianske združenie pomáha ľuďom so zdravotným hendikepom a ich rodinám.

Jednou zo súčastí našej práce je hľadať pre nich uplatnenie, aby boli sebestační a zároveň užitoční. Samozrejme nie každý zdravotne znevýhodnený môže pracovať, ale niektorí dokonca veľmi chcú. Tak to bolo aj s Jožkom Beňom a Milanom Janom, pre ktorých bola najväčšia pomoc nájsť im prácu. Sami to skúšali, ale keďže majú svoje zdravotné obmedzenia, zamestnávatelia nejavili o nich záujem. Tak sme sa dočítali o práve vznikajúcom sociálnom podniku KSK. Osobne sme sa išli informovať u pani Bortákovej, aké sú plány a či by aj znevýhodnení uchádzači z nášho OZ neboli užitoční. Vyšpecifikovali sme spolu ľudí, na aké profesie by sa hodili a boli sme veľmi milo prekvapení, že dvaja z nich už dostali príležitosť pracovať v stavebnej časti a pre ďalších máme prísľub tiež. Oceňujem osobný prístup ku každému jednému a naozaj "ochranné krídla" nad nimi. Pretože znevýhodnení ľudia sú na voľnom pracovnom trhu veľakrát šikanovaní a zamestnávateľ netoleruje ich obmedzenia. Držíme im, ale aj celému sociálnemu podniku palce, lebo je to vynikajúca myšlienka.

spksksk