Cieľ sociálneho
integračného podniku

Hlavným cieľom spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj nezamestnanosť.

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. zamestnáva z celkového počtu zamestnancov:


30%
znevýhodnených

30%
zraniteľných

40%
znevýhodnených a zraniteľných osôb

Voľné pracovné miesta

Pridané09. 1 2022
Náplň (druh) práce - riadenie pracovníkov na stavbe - rozdeľovanie prác a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe - vedenie dochádzky,...
Pridané09. 1 2022
Náplň (druh) práce Hľadáme šikovného človeka, ktorý zvládne sadrokartónové konštrukcie, jednoduché murárske a omietkárske práce, pokládku...
Pridané08. 12 2021
Náplň (druh) práce Hľadáme ľudí ochotných pracovať ako pomocní pracovníci v sadovníctve, záhradníctve a pri upratovacích činnostiach. Mali by byť...

Partneri sociálneho podniku