Cieľ sociálneho
integračného podniku

Hlavným cieľom spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj nezamestnanosť.

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. zamestnáva z celkového počtu zamestnancov:


30%
znevýhodnených

30%
zraniteľných

40%
znevýhodnených a zraniteľných osôb

Voľné pracovné miesta

Pridané28. 9 2021
Náplň (druh) práce Hľadáme ľudí ochotných pracovať ako pomocní pracovníci v sadovníctve, záhradníctve a pri upratovacích činnostiach. Mali by byť...
Pridané28. 9 2021
Náplň (druh) práce - vykonávanie prác v okrasnom a úžitkovom záhradníctve - úprava rodinných záhrad, parkov, pozemkov - starostlivosť o...
Pridané28. 9 2021
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Hľadáme šikovného človeka, ktorý zvládne sadrokartónové konštrukcie, jednoduché murárske a...

Partneri sociálneho podniku