Blog

Milan Jano, zamestnanec sociálneho podniku

Ja mám rodinu a ťažko chorú dcérku. Potrebujem ich uživiť.

Chodil som po rôznych konkurzoch, ale nikdy som neprešiel cez vstupnú zdravotnú prehliadku kvôli môjmu zrakovému znevýhodneniu. Tak som pracoval len brigádnicky na "fuškách", aby sme mali aspoň na stravu. Popri tom sme sa aj zadĺžili a naša situácia sa začala zamotávať. Potreboval som očné vyšetrenie a silné okuliare, na ktoré však nezvyšovali financie. Ľudia z OZ Usmej sa na mňa mi pomohli nájsť optiku, kde som dostal vyšetrenie a okuliare zdarma a vybavili mi prácu v sociálom podniku. Som veľmi šťastný a budem pracovať na 110%, aby som si prácu udržal.

spksksk