Stavba

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Divízia STAVBA:

  • Stavebné práce menšieho rozsahu - murárske práce, SDK konštrukcie ( steny / priečky), maľovanie stien v interiéry a prípravné práce pred ním ( vysprávky a sanácie),
  • Rekonštrukcie interiérov – oprava a výmena podlahových krytín, výmena svietidiel, elektro zásuviek a vypínačov, obklady stien a podláh.
  • Iné podľa dohody
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 5, Košice

Dielo bolo vykonané v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Všetci zamestnanci zhotoviteľa odviedli dobrú prácu. Maliari boli spoľahliví a ústretoví.

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - hygienická maľba priestorov jedálne

„Hygienickú maľbu priestorov školskej jedálne realizovali zamestnanci Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja od 6.apríla 2021 do 15.apríla 2021. Vykonané práce a spoluprácu na tejto zákazke hodnotíme veľmi pozitívne. Komunikácia so zamestnancami bola bez problémov, prístup k povinnostiam stavbyvedúceho, majstra aj maliarov bol profesionálny. Maliari odviedli precíznu a kvalitnú prácu, počas celej doby trvania prác udržiavali na pracovisku poriadok. Priestory zakrývali a po ukončení prác ich dali do pôvodného stavu.“
Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca - škola + internát

„Čo sa týka prevedených maliarskych prác na internáte, som spokojný, aj vedúci internátu prebral vykonané práce a vyjadril maximálnu spokojnosť.“
Ing. Peter Smolnický, riaditeľ školy

Školský internát Považská, Košice – rekonštrukcia jedálne

„Stavebné práce vykonané v školskom internáte, Považská 7, Košice – Maľovanie priestorov školského internátu, boli vykonané sociálnym podnikom KSK načas a s ich kvalitou sme boli spokojní. Oceňujeme prístup zamestnancov, ktorí boli ústretoví a naše požiadavky splnili k našej spokojnosti. Prístup stavbyvedúceho, majstra a maliara, bol profesionálny, práce urýchlili tak, aby školský internát mohol byť otvorený od 18.04.2021 a ubytovaným žiačkam bola poskytnutá strava. Priestory po maľovaní boli upratané a odovzdané v požadovanej kvalite.“
Ing. Dana Rošková, riaditeľka Školského internátu

Gymnázium Šrobárova Košice – rekonštrukcia knižnice

„Objednávateľ vyjadruje spokojnosť s vykonanými prácami. Dielo bolo dodané podľa výkazu – výmer a v plnom rozsahu zodpovedá požiadavkám zo strany objednávateľa.“
Mgr. PeadDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 5, Košice
21. 9 2021
Hygienická maľba priestoru
Stredná zdravotná škola Michalovce
02. 6 2021
maľovanie chodieb interiéru
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
03. 5 2021
hygienická maľba priestorov jedálne
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca
03. 5 2021
škola + internát
Školský internát Považská, Košice
21. 4 2021
rekonštrukcia jedálne
Gymnázium Šrobárova Košice
21. 4 2021
rekonštrukcia knižnice